Náplne do nástenných i prenosných lekárničiek

Náplň do nástennej alebo prenosnej lekárničky si musíte vybrať podľa dvoch kritérií:

  • typu pracoviska (zoznam pracovísk s vyšším rizikom, ktoré musia byť vybavené doplnkami)
  • podľa počtu osôb (do 15 a nad 15 osôb)

Pre bežné kancelárske potreby si vystačíte s náplňami typu

Pre prevádzky, reštaurácie, školy a zariadenia so zvýšenou návštevnosťou budete potrebovať náplne určené pre počet osôb nad 15. (cca 25 ľudí / kus)

Pre pracoviská so zvýšeným rizikom ohrozenia (plynárne, elektráne, chemické podniky) je potreba zvoliť náplň s doplnkami, potrebné pre poskytnutie prvej pomoci, pri popálení, poleptaní, kontaminácií chemickými látkami, či už na koži alebo pri vniknutí do očí.

  • UNIVERSAL EU (Bežná výbava do kuchyne + WaterJel, výrobné linky, s častým rizikom úrazu)
  • CHEMICAL EU (Ošetrenie popálenín, protichemická výbava pri zasiahnutí žieravinou na telo alebo do oka )

Je zamestnávateľ povinný mať pre zamestnancov, návštevníkov lekárničku ?

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť zamestnávateľa pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci – lekárničkami.

ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ po zohľadnení charakteru práce zamestnancov zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Tento dokument je základným dokumentom pre zabezpečenie obsahu lekárničky na pracoviskách zamestnávateľa.

Aké sankcie alebo pokuty Vám hrozia ?

Pokuta 60 € ak Vám chýba autolekárnička v aute.

Pri bežnej kontrole pracoviska, Vám môže byť vymeraná pokuta podľa sadzobníka MV SR. (od 330  € a viac)

Pri vážnej, nehode ak zamestnávateľ nezabezpečil na pracovisku lekárničku, to môže mať až trestno právne dôsledky nevinímajúc penažnú pokutu do výšky, ktorú stanoví sudca.

 


zoradiť podľa: smerom:
náplň do lekárničky - BASIC EU
náplň do lekárničky - BASIC EU

Pre domácnosti, menšie firmy alebo organizácie DO 15 OSOB.

Náplň do lekárničky pozostáva z 54 komponentov.

Vodné pre všetky typy skriniek:

kufor prvej pomoci s nástenným držiakom malý, stredný, veľký + nálepka
48,00 €
ks
náplň do lekárničky - CHEMICAL EU
náplň do lekárničky - CHEMICAL EU

pre pracoviská s vysokým rizikom kontaminácie:

- plynom

- toxickými látkami

- ohňom

 

Vodné pre všetky typy skriniek:

kufor prvej pomoci s nástenným držiakom veľký + nálepkadrevená nástenná lekárnička so zeleným krížom
199,00 €
ks
náplň do lekárničky - SPECIAL
náplň do lekárničky - SPECIAL

Náplň  do lekárničiek vhodná pre pracovištia NAD 15 OSOB

Expiračná doba 2 roky

Vodné pre všetky typy skriniek:

kufor prvej pomoci s nástenným držiakom malý, stredný, veľký + nálepka
65,00 €
ks
náplň do lekárničky - SPECIAL EU
náplň do lekárničky - SPECIAL EU

Náplň z 96 komponentov. Pre pracoviská a prevádzky nad 15 osôb.

Vodné pre všetky typy skriniek:

kufor prvej pomoci s nástenným držiakom stredný, veľký + nálepkadrevená nástenná lekárnička so zeleným krížom
75,00 €
ks
náplň do lekárničky - STANDARD
náplň do lekárničky - STANDARD

obsah je prispôsobený rozsahu rizík na pracovisku do 15 osôb

55,00 €
ks
náplň do lekárničky - UNIVERSAL
náplň do lekárničky - UNIVERSAL

Odporúčaná náplň pre nasledovné pracoviská: kuchyňa, autoservis, výrobné linky, priemyselné prevádzky, dieľne

 

Náplň pozostáva zo 125 komponentov. Obsah náplne je prispôsobený pracovisku s počtom osôb nad 15. 

 

Lekárnička je doplnená o liečivá:

tabletky proti horúčkekvapky do očí, proti zápalu

 

Expiračná doba bez očných kvapiek 2 roky (očné kvapky treba vymeniť po 1,5 roku)

99,00 €
ks