Hodnotenie: 8.33/10 (3 Hlasov) nehlasovali ste

Terapia farbami pre Bioptron

 

Skvelým doplnkom ku svetelnej terapií pre biolampy Zepter Bioptron je špeciálna farebná terapia. Terapia farbami je spôsob využívania farieb a svetla na vyrovnávanie a vylepšenie hlavných energetických centier tela. Pozrite si nasledujúce video a objavte možnosti farebnej terapie pomocou biolampy Zepter Bioptron.

 

Terapia farbami pre biolampy Zepter Bioptron využíva liečivých účinkov farieb a ich pozitívny vplyv na ľudský organizmus a prispieva k dobrému zdravotnému stavu a celkovej pohode. Farebné filtre intenzívne prepúšťajú len žiadané farby spektra, ktoré chceme pre terapiu využívať podľa vlastností konkrétnych farieb a zvyšok svetla, naopak, odrážajú.

 

 

Výhody terapie farbami pre biolampy Zepter Bioptron, terapie celkovej pohody pre ľudí, ktorí dbajú na svoje zdravie:

  • bezpečné používanie pre dospelých, detí i zvieratá
  • jednoduchá, prirodzená, neinvazívna terapia
  • nástroj na pomoc sebe samému, poskytujúci dodatočnú osobnú silu a sebadôveru
  • pomoc v prípade emocionálnych, mentálnych a fyzických problémov
  • jedinečné sklenené farebné filtre so špeciálnym dizajnom
  • vyrobené vo Švajčiarsku

 

Ľudská aura má oblasti, ktoré slúžia ako skladiská energie. Nazývajú sa „čakry“.Keďže aura je výsledkom vzájomného pôsobenia dvoch silových polí, v miestach stretu týchto dvoch polí pozdĺž chrbtice vznikajú farebné energetické víry s veľkou zásobou prijatej energie – čakry – ktorú ďalej rozdeľujú do fyzického tela. Čakry tak ovplyvňujú telesný, emocionálny, mentálny a duchovný stav človeka. Každá čakra pracuje na svojej optimálnej frekvencii, ktorá zodpovedá konkrétnej farbe a zvuku. Blokády v jednej čakre sa pri dlhšom trvaní prejavia vždy aj v ostatných čakrách, čo sa znova odrazí v destabilizácii zdravotného stavu a psychiky človeka.

 

Človek má 7 základných čakier, umiestnených v stredovej línii tela pozdĺž chrbtice a každá má súvis a napojenie na príslušné energetické telo- aurickú vrstvu, ku ktorej náleží a svojim vírivým rotačným pohybom ju zároveň aktivuje, čím nás silne ovplyvňuje. V tomto procese hrá významnú úlohu farba, ako jeden z atribútovčakry. To, čo vnímame ako konkrétnu farbu, sú v skutočnosti vlnové dĺžky aktívnej, pohybujúcej sa energie. Teda aj farba je energia. Každá vlnová dĺžka má svoje charakteristiky, ktoré nás určitým spôsobom ovplyvňujú. A tak sú farby v neustálej interakcii s našimi telami a tiež s našimi pocitmi a emóciami. Ak sa čakra pri narušení vyznačuje príliš nízkou úrovňou energie, dochádza k úbytku jej farby. Naopak pri nadbytku energie je farby príliš veľa. Liečba čakry spočíva v uvedení jej farebných vibrácií do optimálneho stavu, aby sa mohli rozvinúť pozitívne vlastnosti príslušnej farby.

 

Energetické centrá ľudského tela

balík od 4,00 € 

dobierka +1 €