Hodnotenie: 8.78/10 (9 Hlasov) hlasovali ste

Test alkohol testerov alebo ako si vybrať alkohol tester ?

Test alkoholtesterov

Novela zákoná č. 8/2009, ktorá vstúpila do platnosti v septembri 2011 zaviedla tvrdé tresty pre vodičov, ktorí sadnú za volat auta s alkoholom nad 1,00 ‰. Dneska nie je problém zistiť pomerne rýchlo alkohol v dychu. A to jednoduchým prístrojom, ktorý sa nazýva alkohol tester.

Čo by ste mali vedieť najskôr je, rozlišovať medzi alakoholtestermi s polovodičovým senzorom a elektrochemickým senzorom. V nasledovných odsekoch si vysvetlíme zásadný rozdiel medzi nimi. Existujú aj iné typy senzorov, ktoré dokážu merať alkohol, ale v praxi sa nepresadili tak, ako tieto dva senzory. Alkohol v ľudskom tele je možné merať aj odobratím krvnej vzorky. Toto je však zdĺhavé a nákladné riešenie a je v skutočnosti len o niečo presnejšie ako dychový test. Existujú štúdie, ktoré dokazujú, že odchýlka dychového testu oproti krvnému nie je menšia ako 0,05 - 0,10 promile. Bežná tolerancia pri policajnej kontrole by mala byť aspom do hodnoty 0,2 promile. Takúto hodnotu dokážu vytvoriť biochemické procesy v ľudskom tele z ovocia a stravy i bez zámernej konzumácie alkoholu ! Preto je nulová tolerancia alkoholu spochybniteľná. Každý vodič by mal mať po ruke alkohol tester. Vo Francúzsku je to už povinná súčasť výbavy vozidla.

Ako je to s polovodičmi u alkohol testerov ?

Najstaršie senzory, ktoré sa používali už v roku 1950 monitorovali stav kyslíka vo vzduchu. V polovici 90tych rokov sa senzory miniaturizovali čoraz viac a bolo s nimi možné už sledovať aj hladinu toxických plynov. 

Nástup nových  polovodičových senzorov prišiel koncom 90tych rokov.

Polovodičový senzor na meranie alkoholu Senzory vyrobené z polovodičového materiálu sa pretlačili do pozornosti a popularity koncom 90tych rokov a jedného času sa tešili ich možnostiam a širokého univerzálneho nasedenia, aj vďaka ich nízkej cene. Podobne ako vtedajší už zastaralý katalitický senzor (ich predchodca), mali schopnosť absorbovať plyn na povrchu nahriateho oxidu. Čoho následkom bola katalytická oxidácia, ktorá vyvolala zmenu elektrického odporu materiálu. Povrch senzora mal konštantnú teplotu 200-250°C pre zrýchlenie času reakcie.

Polovodičové senzory sú veľmi jednoduché, značne robustné a môžu byť vysoko citlivé. Sú používané s úspechom najmä v domácnostiach ako detektory plynov hydrogén sulfidu. Ďaľšie použitie zaznamenali v oblasti lacných detektorov plynov. Bohužial sa prišlo časom na to, že pre priemysel nie sú najvhodnejšie, pretože nie sú citlivé na špecifické plyny a môžu byť ovplyvnené atmosferickým tlakom a vlhkosťou. Taktiež bola potreba ich častejšie preskúšať "kalibrovať", či stále merajú správne. Ich nevýhoda je aj pomalá reakcia a pomalé zotavenie sa po teste.

Najnovšie elektrochemický senzory v alkohol testeroch sa osvedčili !

Dneska sa v priemysle používajú práve elektrochemické senzory plynov, pretože sú rýchle, presné a majú dlhú životnosť. Preto ak uvažujete o kúpe alkohol testera, ten s elektrochemickým senzorom vám vydrží viac ako dva roky a nie je nutné často kontrolovať jeho presnosť. Jediný dôležitý parameter je ich veľkosť. Dôkazové testery majú senzory o veľkosti aspom 1" palca.

Elektrochemický senzor Špecifický elektrochemický senzor môže byť použitý na detekovanie plynov ako CO, H2S, Cl2, SO2 atď. Elektrochemické senzory sú veľmi kompaktné, nevyžadujú veľa energie, dosahujú vysokú linearitu a spoľahlivosť. Okrem toho sa vyznačujú aj dlhou životnosťou jeden až tri roky. Čas reakcie od 30-60 sekúnd a detekčnými limitmi od 0,02 po 50ppm, v závislosti od plynu.  ri aktívne elktródy sú ponorené v elektrolyte, na ktorých potom oxiduje plyn. Celý proces prechodu plynu je však oveľa komplikovanejší.

 

Test alkohol testerov

Do nášho testu sa dostali skoro všetky dosupné alkoholtestery. Otestovali sme širokú škálu alkoholtesterov od najlacnejších po najdrahšie.  Meranie sme uskutočnili vodným symulátorom REPCo 3402C. Na test boli použité etalóny REPCo v hodnotách 0,50  ‰ a 1,00  ‰. Tieto hodnoty predstavujú bežný rozsah. Merať vyššie hodnoty nemá väčší význam, pretože alkohol tester má slúžiť na uistenie sa, že nemáte v sebe alkohol. Pre vodičou sú dôležité hodnoty do jedného promile. Pre tých čo popíjajú viacej, je dobré vedieť hodnoty do dvoch promile alkoholu. Sebakontrolou tak môžete predísť zdravotným problémom po väčšej konzumácii alkoholu.

Tabuľkové výsledky merania podľa ceny alkohol testerov

Alkoholtester Senzor Čas prípravy 0,5 1,00 Cena
DA 3000 polovodičový 30s 0,35 ‰ 0,80 ‰ 45,00 €
AL 6000 polovodičový 70s/30s 0,54 ‰ 1,07 ‰ 109,00 €
AL 7000 polovodičový
70s/30s 0,470 ‰ 0,940 ‰ 115,00 €
AlcoCheck X70 Lite elektrochemický 15s 0,485 ‰ 1,030 ‰ 125,00 €
AlcoCheck X50 elektrochemický 15s 0,470 ‰ 0,970 ‰ 145,00 €
AlcoCheck X70 elektrochemický
10s 0,485 ‰ 1,020 ‰ 185,00 €
AlcoCheck X100 elektrochemický
15s 0,499 ‰ 0,950 ‰ 245,00 €
AlcoCheck x200 elektrochemický
15s 0,500 ‰ 0,985 ‰ 380,00 €
Dräger 3000 elektrochemický
10s 0,40 ‰   0,83 ‰ 449,00 €
Lifeloc FC10 elektrochemický
5s 0,47 ‰ 0,98 ‰ 680,00 €

Záverečné zhodnotenie výsledkov

Z testov je zrejmé, že skoro všetky testované alkohol testery sú veľmi presné.  Najhoršie dopadol alkohol tester DA 3000 od spoločnosti DA TECH. Jedná sa však o najlacnejší alkohol tester na našom trhu, ak nerátame príveskové alkohol testery, ktoré sú jednorázové a absolútne nepresné.
Polovodičové alkohol testery rady AL 6000 a AL 7000 mali veľmi dobré výsledky avšak doba prípravy na 1. test bola až niečo vyše minúty čaknia. Preto sa hodia len ako osobné alkoholtestery.
Dräger 3000 je len orientačný alkohol tester od nemeckej firmy Dräger, avšak v tej cene, by sme naozaj čakali lepšie výsledky ! Pre overenie sme robili aj druhé meranie, ktoré vyšlo rovnako. Deklarovaná odchýlka bola prekročená naozaj vysoko. Spravili sme aj námatkové meranie s porovnaní s Lifeloc FC10. Výsledky len potvrdili naše meranie.
Lifeloc FC 10 od firmy LifeLoc technologies USA, dopadol v teste na výbornú. Rýchlosť merania, presnosť bola excelentná ! Rozsah merania od 0,00 do 6,00 promile. Tento alkoholtester je v Českej Republike dôkazový. Preto nás takýto výsledok vôbec neprekvapil.
Rada alkohol testerov AlcoCheck dopadla v testoch výborne. Rozsah merania majú však len do 3,00 promile. Je však úplne posatčujúca. Nad hodnotu 3 promile máte zaručenú otravu alkoholom a ak pijete ešte viac, môže nastať náhla smrť (zlyhanie srdca, infarkt).  
Najdôležitejším faktorom je však vždy cena. V stĺpci cena sme uviedli bežné predajné ceny. 

Víťaz testu alkohol testerov pre rok 2012

Alkoholtester víťaz testu 2012 + vynikajúca presnosť
+ dostatočne rýchle merania
+ kompaktný, do vrecka
+ počítadlo meraní
+ dobrá cena

 

- chýba autojack
- pamäť len na 5 meraní