Bez hodnotenia
Hodnotenie: 0.00/10 (0 Hlasov) nehlasovali ste

Technológia alkohol testerov

Alkohol testery s polovodičový senzorom

Polovodičový snímač sa zahreje na teplotu okolo 300 C, vdýchnutý vzduch dopadá v priebehu skúšky na snímač, kde sa mení v závislosti na množstve alkoholu a iných kvapalných látkach elektrickße napätie na snímači. Zmena napätie je potom vyhodnotená ako výsledok, hodnota na displeji. Slabinou tejto technológie je, že nameraná hodnota závisí na sile dychu a snímač reaguje aj na iné chemické látky ako alkohol. Meranie môže byť ovplyvnené. Stabilita týchto snímačov je menšia a dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu.

Odporúčaná kalibrácia raz za 6 mesiacov.

 

Alkohol testery s elektrochemickým senzorom

Princíp senzora s palivovým článok je založený na nasatí a spalovní alkoholu v článku. Následne sa vyrobí z nasatého vzduchu elektrický prúd. Podľa množstva vyrobeného prúdu je určené množstvo alkohollu v dychu. Princíp je rovnaký ako u vznetových motorov. Palivový článok sa nedá tak ľahko oklamať ako polovodičový senzor.

Čím má palivový článok väčší objem, tým je lepšia presnosť výsledku.

Detektory Lifeloc, ktoré majú platinový Fuel cell senzor s priemerom 1" = 2,54 cm sú stanovenými meradalmi po celom svete (jeden z typov dôkazových testerov v ČR, nie však v SR). Všetky ostatné detektory majú podstatne menší objem.

Polovodičové snímače sú určené pre rádovo stovky meraní s presnosťou 10 až 15 % v hodnotách do 1 promile. Fuel cell technológia pre profesionálnu záťaž v rádoch tisíce s meraním a presnosťou v celom rozsahu meraní. Profesionálne detektory Dräger AlcoCheck a sú schopné urobiť 200tis. meraní. Tieto detektory sú určené na firemné účely.

 

Elektrochemické alkohol testery AlcoCheck disponujú senzormi s priemerom od 0,8 cm - 1,9 cm

  • Rozsah merania od 2,000 - 4,000 promile
  • Presnosť od 0,050 do hodnoty 1,000 promile
  • Rýchla doba zotavenia, ďaľšie meranie do 10s (bežný polovodičový tester cca 60s)
  • Kalibrácia 1x do roka (u polovodičových každých 6 mesiacov)
  • Skvelý pomer cena / výkon