Hodnotenie: 10.00/10 (1 Hlasov) nehlasovali ste

Dovolené hranice alkoholu v dychu a pokuty v jednotlivých krajinách

Nulová tolerancia - Áno alebo Nie ?

Viaceré štáty, vrátane Slovenska, zaviedli tzv. „Nulovú toleranciu“ na alkohol za volantom. Ide skôr o administratívne vymedzenie problému, lebo do 0,20 ‰  alkoholu v krvi, nevie ani súčasná medicína jednoznačne preukázať, či ide o zvyškový alkohol po prebdenej noci, alebo alkohol, ktorý  vznikol kvasením potravy , najmä ovocia v žalúdku. Ak však niečo nevieme vedecky zdôvodniť, neznamená to ešte, že štát nemôže uplatniť také opatrenia, ktoré budú chrániť občana pred nezodpovednými vodičmi.  
Existujú viaceré štáty, ktoré nepovažujú hranicu  0,2  ‰  za dostatočne bezpečnú pre vodičov mladších ako 21 rokov.

 

Jazda na červenú
Alkohol
Prekročená rýchlosť
Zlé parkovanie
 
Belgicko Belgicko - od 125 €, odobratie VP
 0,50 
50 € - 260 € -
 
Bulharsko Bulharsko od 30 € 205 - 1 023 €
 0,50 
20 - 1 023 € 40 €
 
Česká republika Česká republika 35 - 186 € 373 - 1 000 €
0,00 
56 - 93 € 60 €
 
Cyprus Cyprus 85 € 1700 €
0,90 
od 35 € 25 €
 
Dánsko Dánsko 135 € zákaz šoférovania na mesiac
 0,50 
od 70 € 70 €
 
Estónsko Estónsko 15 € 1150 €
  0,00 
od 35 € 70 €
 
Fínsko Fínsko zákaz šoférovania na 8 dní odobratie VP až do 5 rokov
 0,50 
od 85 € 10 €
 
Francúzsko Francúzsko 135 € 135 - 4 500 €
 0,50 
135 - 1 500 € od 35 €
 
Grécko Grécko 630 € 155 - 630 €, odobratie VP na 3 mesiace
  0,50 
od 32 € 37 - 72 €
 
Holandsko Holandsko 130 € 220 €
 0,50 
15 - 160 € 50 €
 
Chorvátsko Chorvátsko 136 € 68 - 408 €
 0,00 
40 - 272 € 41 €
 
Írsko Írsko 80 € od 150 €
 0,50 
od 80 € 80 €
 
Island Island 150 € od 1 200 €
 0,50 
od 100 € od 35 €
 
Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko 160 € od 380 €
 0,80 
od 110 € od 25 €
 
Litva Litva 15 € 200 - 450 €
 0,40 
od 15 € 15 €
 
Lotyšsko Lotyšsko 20 € 140 €
 0,50 
od 30 € od 10 €
 
Luxembursko Luxembursko 145 € 25 - 1 250 €
 0,80 
49 - 145 € 24 - 49 €
 
Macedónsko Macedónsko 70 € od 75 €
 0,50 
od 35 € od 25 €
 
Maďarsko Maďarsko 80 € 400 €
 0,00 
120 - 1 200 € od 10 €
 
Malta Malta 25 € 480 €
 0,50 
od 25 € 25 €
 
Nemecko Nemecko od 50 € 90 - 320 €, mesiac bez VP
 0,50 
15 - 680 € 10 - 35 €
 
Nórsko Nórsko 660 € od 635 €, odobratie VP
  0,20 
od 36 €, odobratie VP od 90 €
 
Poľsko Poľsko 71 € 60 - 145 €
 0,20 
od 15 € 10 - 60 €
 
Portugalsko Portugalsko 70 € od 250 €
 0,50 
60 - 1 200 € 30 - 150 €
 
Rakúsko Rakúsko 36 - 72 € 220 - 5 800 €, zákaz riadenia
  0,50 
21 - 726 € 11 - 21 €
 
Rumunsko Rumunsko 45 € -
  0,00 
- 30 €
 
Slovensko Slovensko 150 € od 100 €
  0,00 
10 - 650 € od 60 €
 
Slovinsko Slovinsko 250 € 126 - 195 €
  0,50 
od 50 € 45 €
 
Španielsko Španielsko 91 - 300 € 302 - 600 €
  0,50 
301 - 600 € 91 €
 
Švajčiarsko Švajčiarsko 176 € 3380 €
  0,50 
425 € od 40 €
 
Švédsko Švédsko 130 € väzenie, odobratie VP 130 € od 40 €
 
Taliansko Taliansko 148 - 594 € 281 - 1 123 €
 0,50 
36 - 2 000 € od 35 €
 
Turecko Turecko 60 € od 125 €
 0,50 
od 60 € od 30 €
 
Veľká Británia Veľká Británia 120 € 1150 €
 0,80 
od 75 € od 40 €